Οδηγίες κάλυψης ύλης στα Μαθηματικά

18 Σεπτεμβρίου, 2020|Επικαιρότητα|

Οδηγίες κάλυψης ύλης στα Μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου σχολικού έτους 2019-2020. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της τάξης τους, καλούνται να διαγνώσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου έτους στα Μαθηματικά και εν γένει ανά γνωστικό αντικείμενο. Να λάβουν μέριμνα, ώστε αυτά να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του