Αναγνωρισμένες σχολές Μηχανικών : Πανελλήνιες 2024

5 Μαρτίου, 2024|Επικαιρότητα|

Αναγνωρισμένες σχολές Μηχανικών... Ποιες είναι;  Οι πτυχιούχοι των σχολών Μηχανικών πρέπει να δώσουν εξετάσεις στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)  για να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος και να γίνουν πλήρη μέλη του ΤΕΕ, αποκτώντας το αριθμό μητρώου μέλους του ΤΕΕ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος επιτρέπει στους μηχανικούς να εκπονούν μελέτες, να αναλαμβάνουν την ευθύνη των