Άρθρο – Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Δύο είναι οι αναγκαίες συνθήκες για τη μετεγγραφή ενός φοιτητή:

1. Να υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην πόλη προορισμού με το Τμήμα στο οποίο εισήχθη. Υπάρχει κατάλογος με τα αντίστοιχα Τμήματα, διότι δεν είναι αντίστοιχα μεταξύ τους όλα τα Τμήματα που έχουν το ίδιο όνομα.

2. Να καλύπτει το όριο της βάσης μετεγγραφής. Η διαφορά της βάσης του Τμήματος προορισμού από τα μόρια του υποψηφίου στο Τμήμα που εισήχθη πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση από 2.750.

Δεν είναι απαραίτητο να περνά κάποιος την ΕΒΕ του Τμήματος προορισμού για να ζητήσει τη μετεγγραφή του στο Τμήμα.

Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες μετεγγραφών:

1. Οι μετεγγραφές αδελφών, ώστε μία οικογένεια να μη συντηρεί τρία σπίτια. Οι μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας δεν έχουν ποσοτικό περιορισμό. Αν δηλαδή ενταχθεί κάποιος στην κατηγορία παίρνει οπωσδήποτε μετεγγραφή. Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια (12.500€ κατά κεφαλήν εισόδημα, μέσος όρος τριετίας). Δεν πρέπει να υπάρχει επικαρπία ή ιδιοκτησία σπιτιού εκεί που φοιτά ο μεγαλύτερος φοιτητής (που φοιτά σε διαφορετική ΠΕ από εκεί που μένουν οι γονείς του) και μετεγγραφή δικαιούται μόνο ο φοιτητής που φοιτά στο 1ο έτος.

Αν εκπληρώνονται αυτές οι συνθήκες τότε:

Α. Ο φοιτητής παίρνει μετεγγραφή σε αντίστοιχο Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) που φοιτά ο αδελφός του.

Β. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην ΠΕ που φοιτά ο αδελφός του, παίρνει μετεγγραφή για την ΠΕ που μένουν οι γονείς του.

Γ.  Αν ούτε εκεί υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα: τότε παίρνουν και τα δύο αδέλφια μετεγγραφή για άλλη ΠΕ, όπου υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα και για τους δύο, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Αν δεν υπάρχουν αντίστοιχα Τμήματα και για τους δύο εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης: τότε μπορεί να κάνει αίτηση ο ένας από τους δύο ή και οι δύο με την κατηγορία των κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Αν το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι μέχρι 5.000€: τότε παίρνουν μετεγγραφή και τα δύο αδέλφια για τον τόπο κατοικίας των γονέων.

2. Οι μετεγγραφές με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια έχουν ποσοτικό περιορισμό: το 15% των θέσεων των εισακτέων δίνονται για μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας. Ο φοιτητής παίρνει μόρια ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα. Τα μόρια που παίρνει από αυτή την κατηγορία προστίθενται στα μόρια που παίρνει από τα κοινωνικά κριτήρια. Αυτά είναι η τριτεκνία, η πολυτεκνία, αν υπάρχει συγγενής πρώτου βαθμού με αναπηρία ή αν είναι ορφανός από τον ένα ή και τους δύο γονείς. Τα μόρια από τα οικονομικά κριτήρια αθροίζονται με τα μόρια από τα κοινωνικά κριτήρια και το άθροισμα που προκύπτει αποτελεί τα μόρια του φοιτητή προς μετεγγραφή. Κατατάσσονται οι υποψήφιοι σε φθίνουσα σειρά των μορίων μετεγγραφής και παίρνουν μετεγγραφή τόσοι όσες είναι οι προβλεπόμενες θέσεις μετεγγραφής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση προηγείται όποιος έχει συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στις Πανελλαδικές.

Μπορεί να είναι δύσκολη η μετεγγραφή με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά είναι πολύ πιο εύκολη στις υπόλοιπες θέσεις, όπου, πολλές φορές, μένουν κενές θέσεις.

Υπάρχουν και οι μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών και οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές, για όσους εμπίπτουν σ’ αυτές τις κατηγορίες.

Η Μετακίνηση

Αν ένας υποψήφιος δεν παίρνει μετεγγραφή, διότι δεν πιάνει τη βάση της μετεγγραφής ή δεν επαρκούν οι θέσεις μετεγγραφών, τότε μπορεί να ζητήσει μετακίνηση σε άλλο Τμήμα του Πεδίου του με την προϋπόθεση να έχει δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του Δελτίο και να έχει συγκεντρώσει τα μόρια της βάσης του Τμήματος. Αν έχουν μείνει κενές θέσεις από τις μετεγγραφές, μπορεί να γίνει η μετακίνηση.

Προσέξτε την εγκύκλιο των μετεγγραφών! Υπάρχουν λεπτομέρειες και ψιλά γράμματα που πρέπει να έχετε υπόψη σας, για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων.