Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» των Α’ και Β’ τάξεων Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε κάποια βασικά στοιχεία της απόφασης:
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) για το μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» αφορά τη γλωσσική και λογοτεχνική εκπαίδευση των μαθητών και των μαθητριών της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου. Στο πλαίσιο του μαθήματος, η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία συνεργούν, ώστε οι μαθητές να ανταποκρίνονται σε κάθε γεγονός γραμματισμού, είτε αυτό συμβαίνει στον δημόσιο είτε στον σχολικό ή ιδιωτικό χώρο, τόσο στο επίπεδο κατανόησης και ερμηνείας όσο και στο επίπεδο παραγωγής λόγου. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία του μαθήματος στηρίζεται σε μαθησιακές διαδικασίες, μέσω των οποίων ενισχύονται οι μαθητές, ώστε να χαράξουν τη δική τους εγγράμματη πορεία.
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών είναι «ανοικτό» ως προς τα περιεχόμενα, ώστε οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι μαθήτριες να συμμετέχουν στην επιλογή του κειμενικού υλικού. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να σχεδιάσουν τις διδακτικές διαδρομές που θα ακολουθήσουν, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος σε επίπεδο τάξης, σχολικής μονάδας, τοπικής κοινωνίας.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοριστικός, αφού καλείται ως διαμεσολαβητής να υπηρετήσει τη γενικότερη στόχευση του Προγράμματος Σπουδών και να ενισχύσει τις ομάδες των μαθητών και μαθητριών στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από κοινού, στο πλαίσιο του παρόντος ΠΣ. Ο σχεδιασμός πρέπει να οδηγεί στον ανασχεδιασμό με βάση την ανατροφοδότηση από τη διδακτική πράξη. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι διαρκής και διαμορφωτική. Έτσι οι μαθητές συνειδητοποιούν την εξέλιξή τους και οι εκπαιδευτικοί αποκτούν δεδομένα για τον ανασχεδιασμό του διδακτικού τους προγράμματος.

 

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ: Πρόγραμμα Σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Α’ και Β’ τάξης.

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σπουδών των Φροντιστηρίων μας, βρείτε εδώ πληροφορίες για Online Εγγραφές!

Πηγές : Υπουργείο Παιδείας, filologika.gr .

Διαβάστε επίσης: 

Πανελλήνιες 2022: Όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν.

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: Αλλάζουν από του χρόνου οι συντελεστές βαρύτητας.

Βάσεις 2021: Τι ισχύει για τους αποφοίτους.