Στα Φροντιστήρια ΘΕΤΙΚΟ αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για τους ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ της Γ’ Λυκείου, ώστε ο μαθητής :

  • Να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης,

  • Να καλύψει όλα τα κενά των προηγούμενων τάξεων,

  • Να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο,

  • Να πετύχει ΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στις πανελλαδικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας την εισαγωγή του στη σχολή προτίμησής του.

ΕΝΑΡΞΗ: 25 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 8 Εβδομάδες ΛΗΞΗ: 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Κατηγορία 1 & 2

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία 4 Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού6 Ώρες
Φυσική6 Ώρες
Χημεία6 Ώρες
Σύνολο:22 Ώρες
Διαγώνισμα3 Ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία4 Ώρες
Βιολογία6 Ώρες
Φυσική6 Ώρες
Χημεία6 Ώρες
Σύνολο:22 Ώρες
Διαγώνισμα3 Ώρες

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία4 Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού6 Ώρες
Πληροφορική6 Ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας6 Ώρες
Σύνολο:22 Ώρες
Διαγώνισμα3 Ώρες

Κατηγορία 3,4,5

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Έκθεση – Λογοτεχνία8 Ώρες
Διαγώνισμα3 Ώρες

Τα τμήματά μας είναι 6-8 ατόμωνΗ συγκρότηση των τμημάτων γίνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογένεια και η διδασκαλία να γίνεται απρόσκοπτα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στο ίδιο τμήμα.

Οι Εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από χώρους φωτεινούς με υψηλή αισθητική και αίθουσες λειτουργικές με σύγχρονο εξοπλισμό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, η εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και η άνεση την ώρα του διαλείμματος.

Οι εκδόσεις ΘΕΤΙΚΟ εκδίδουν πλήρη σειρά βιβλίων, η οποία διανέμεται δωρεάν στους μαθητές των φροντιστηρίων μας. Η Βιβλιοθήκη των Φροντιστηρίων ΘΕΤΙΚΟ περιλαμβάνει τα συγγράμματα – βιβλία που προορίζονται για τους μαθητές μας αλλά και μια σειρά βοηθημάτων που απευθύνονται σε όλους τους υποψήφιους. Πιο αναλυτικά, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται εντός αίθουσας έχουν γραφεί από τους έμπειρους καθηγητές μας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να είναι πληρέστατα ως προς τη θεωρία, να καλύπτουν και να επεξηγούν με σαφήνεια κάθε σημείο της διδακτέας ύλης και να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ασκήσεων – λυμένων και μη λυμένων – διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας και εμπλουτίζονται διαρκώς, για να ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα των εξετάσεων.

Εκτός από την πλήρη κι ολοκληρωμένη σειρά εσωτερικών εκδόσεων, τα Φροντιστήριά μας έχουν επιμεληθεί τα εξής ως μια πολύτιμη συνεισφορά στον αγώνα όλων των υποψηφίων :

  • Επανέκδοση τυπολογίου – βιβλίου με τις βασικές γνώσεις γραμματικής και συντακτικού στα Αρχαία και τα Λατινικά και με όλους τους τύπους Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.
  • Έκδοση νέου τόμου κάθε χρόνο με προσαρμοσμένα Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλα τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.

Η προσεκτική μελέτη των βιβλίων μας σε συνδυασμό με τη μεταδοτικότητα των καθηγητών μας εγγυώνται την επιτυχία.

Εμείς φροντίζουμε να εκμηδενιστεί ο παράγοντας «τύχη» στις εξετάσεις! 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις τόσο δια ζώσης όσο και από το σπίτι τους μέσα από τα διαδικτυακά μαθήματα που προσφέρει το Φροντιστήριο, καθώς και να γράφουν τα καθορισμένα σύμφωνα με το πρόγραμμα διαγωνίσματα διαδικτυακά.