Στη Β’ Λυκείου τίθενται οι σωστές βάσεις, ώστε ο μαθητής να καλύψει όλα τα προϋπάρχοντα κενά στα εξεταζόμενα μαθήματα, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επόμενης τάξης. Αξιοποιώντας την 35χρονη πείρα μας δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την B’ λυκείου, ώστε ο μαθητής :

 • Να αποκτήσει σωστή υποδομή και για τα εξεταζόμενα μαθήματα,

 • Να καλύψει όλα τα γνωστικά κενά των προηγούμενων τάξεων,

 • Να πετύχει στο σχολείο ΑΡΙΣΤΕΣ επιδόσεις,

 • Να ενταχθεί ομαλά στη Γ’ Λυκείου και στη φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΕΝΑΡΞΗ: 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΛΗΞΗ : 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά 5 Ώρες
Φυσική3 Ώρες
Χημεία2 Ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2 Ώρες
Σύνολο:12 Ώρες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Βιολογία2 Ώρες
Φυσική3 Ώρες
Χημεία2 Ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2 Ώρες
Άλγεβρα3 Ώρες
Σύνολο:12 Ώρες

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά 5 Ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2 Ώρες
Πληροφορική2 Ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2 Ώρες
Σύνολο:11 Ώρες

ΕΝΑΡΞΗ: 4 Σεπτεμβρίου 2024 - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου ακολουθούν 2ετή κύκλο προετοιμασίας για την εισαγωγή τους στις Ανώτατες Σχολές, αφού με άνεση χρόνου καλύπτουν τα κενά τους, αφομοιώνουν τις απαιτούμενες γνώσεις της Β΄ Λυκείου και ξεκινούν έγκαιρα την ύλη της Γ΄ Λυκείου.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΘΕΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Μαθηματικά Προσανατολισμού2 Ώρες
Άλγεβρα3 Ώρες
Φυσική3 Ώρες
Χημεία2 Ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2 Ώρες
Σύνολο:12 Ώρες
Προαιρετικά : Γεωμετρία 1 Ώρα

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Βιολογία ( Ύλη Γ’ Λυκείου )2 Ώρες
Φυσική3 Ώρες
Χημεία2 Ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2 Ώρες
Άλγεβρα3 Ώρες
Σύνολο:12 Ώρες
Προαιρετικά : Γεωμετρία 1 Ώρα

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜαθήματαΏρες Διδασκαλίας
Άλγεβρα3 Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού2 Ώρες
Έκθεση – Λογοτεχνία2 Ώρες
Πληροφορική ( Ύλη Γ’ Λυκείου )1 Ώρα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ( Ύλη Γ’ Λυκείου )1 Ώρα
Σύνολο:9 Ώρες
Προαιρετικά : Γεωμετρία 1 Ώρα

Τα τμήματά μας είναι 6-8 ατόμων. Η συγκρότηση των τμημάτων γίνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογένεια και η διδασκαλία να γίνεται απρόσκοπτα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων μέσα στο ίδιο τμήμα.

Οι Εγκαταστάσεις μας αποτελούνται από χώρους φωτεινούς με υψηλή αισθητική και αίθουσες λειτουργικές με σύγχρονο εξοπλισμό έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, η εξατομικευμένη διδασκαλία αλλά και η άνεση την ώρα του διαλείμματος.

Μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα από εσάς αναλόγως τη καθημερινότητά σας :

 • Απογευματινά : Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή → 16.00-19.30.
 • Δύο Απογεύματα : 16.00-19.30 συνδυαζόμενα με το Σάββατο πρωί → 9.00-12.30.
 • Πιθανός συνδυασμός άλλων ημερών – ωρών με σκοπό τη διασφάλιση της ομοιογένειας του τμήματος.

Εκτός από τα καθημερινά ολιγόλεπτα τεστδιαγωνίσματα γράφονται κάθε δεύτερη Κυριακή 10.00-13.00Εξετάσεις Προσομοίωσης διεξάγονται αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και αμέσως μετά το Πάσχα.

Στόχος των διαγωνισμάτων είναι εξοικειωθεί ο μαθητής με τον τρόπο αξιολόγησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό τηρούνται αντίστοιχες συνθήκες διεξαγωγής εξετάσεων ως προς το πλήθος και το επίπεδο των θεμάτων και ως προς την επιτήρηση.  

Οι εκδόσεις ΘΕΤΙΚΟ εκδίδουν πλήρη σειρά βιβλίων, η οποία διανέμεται δωρεάν στους μαθητές των φροντιστηρίων μας. Η Βιβλιοθήκη των Φροντιστηρίων ΘΕΤΙΚΟ περιλαμβάνει τα συγγράμματα – βιβλία που προορίζονται για τους μαθητές μας αλλά και μια σειρά βοηθημάτων που απευθύνονται σε όλους τους υποψήφιους. Πιο αναλυτικά, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται εντός αίθουσας έχουν γραφεί από τους έμπειρους καθηγητές μας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να είναι πληρέστατα ως προς τη θεωρία, να καλύπτουν και να επεξηγούν με σαφήνεια κάθε σημείο της διδακτέας ύλης και να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ασκήσεων – λυμένων και μη λυμένων – διαβαθμισμένης δυσκολίας. Διανέμονται δωρεάν στους μαθητές μας και εμπλουτίζονται διαρκώς, για να ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα των εξετάσεων.

Εκτός από την πλήρη κι ολοκληρωμένη σειρά εσωτερικών εκδόσεων, τα Φροντιστήριά μας έχουν επιμεληθεί τα εξής ως μια πολύτιμη συνεισφορά στον αγώνα όλων των υποψηφίων :

 • Επανέκδοση τυπολογίου – βιβλίου με τις βασικές γνώσεις γραμματικής και συντακτικού στα Αρχαία και τα Λατινικά και με όλους τους τύπους Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας.
 • Έκδοση νέου τόμου κάθε χρόνο με προσαρμοσμένα Διαγωνίσματα Προσομοίωσης για όλα τα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα.
 • Έκδοση ενημερωτικού εντύπου με όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ και την πορεία σας στο Πανεπιστήμιο.
 • Όλα τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων από το 1999 μέχρι και σήμερα με τις απαντήσεις τους, Διαγωνίσματα Προσομοίωσης, Επαναληπτικές ασκήσεις Α, Β και Γ Λυκείου.

Η προσεκτική μελέτη των βιβλίων μας σε συνδυασμό με τη μεταδοτικότητα των καθηγητών μας εγγυώνται την επιτυχία.

Εμείς φροντίζουμε να εκμηδενιστεί ο παράγοντας «τύχη» στις εξετάσεις!