Δείτε τις δημοφιλέστερες σχολές του 2ου, 3ου και 4ου πεδίου!
Δείτε ποιες σχολές σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση και τη μεγαλύτερη μείωση των πρώτων προτιμήσεων σε σχέση με το 2019!
Για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια των στοιχείων στις πρώτες προτιμήσεις του 2020 έχουμε αθροίσει τις πρώτες προτιμήσεις του παλαιού και του νέου συστήματος:
  • Σχολές 2ου Πεδίου:

δημοφιλέστερες σχολές του 2ου πεδίου

 

δημοφιλέστερες σχολές του 2ου πεδίου

  • Σχολές 3ου Πεδίου:

δημοφιλέστερες σχολές του 3ου πεδίου

δημοφιλέστερες σχολές του 3ου πεδίου

 

  • Σχολές 4ου Πεδίου: