Στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας γίνεται για τις περισσότερες σχολές το κλειδί της εισόδου.

Πανελλαδικές 2022: Λίγα 24ωρα απομένουν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δείτε μια παράμετρο που μένει στο περιθώριο των συζητήσεων των υποψηφίων αν και μπορεί να επηρεάσει μέσω της βαθμολογίας το συνολικό αριθμό μορίων.

Αναφερόμαστε στους συντελεστές βαρύτητας των  Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι διαφορετικοί συντελεστές ισχυροποιούν το εξεταζόμενο μάθημα “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στρατής Στρατηγάκης παρουσιάζει το νέο τοπίο και επισημαίνει την ισχυροποίηση της θέσης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος “Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία” σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία.

Κάθε τμήμα ορίζει για κάθε μάθημα συντελεστή, με ελάχιστο συντελεστή το 20.

Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι οι συντελεστές της Σχολής Ευελπίδων αναλύονται ως εξής: Στα 4 μαθήματα ο ελάχιστος συντελεστής κάθε μαθήματος είναι 20% συνολικά δηλαδή το 80% των μορίων. Η σχολή Ευελπίδων μπορεί να ορίσει το υπόλοιπο 20% και αποφάσισε να δώσει το 5% στη Γλώσσα και το 15% στα Μαθηματικά. Οι συντελεστές που θα ισχύσουν διαμορφώθηκαν όπως βλέπουμε στην τελευταία στήλη του πίνακα.

Πίνακας 1: Σχολή Ευελπίδων

ΜάθημαΕλάχιστος ΣυντελεστήςΣυντελεστής ΣχολήςΣυνολικός Συντελεστής
Νεοελληνική Γλώσσα20%5%25%
Φυσική20%0%20%
Χημεία20%0%20%
Μαθηματικά20%15%35%
Σύνολο80%20%100%
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Στα τμήματα που αρνήθηκαν να ορίσουν συντελεστές βαρύτητας το Υπουργείο όρισε ως συντελεστές το 25% για κάθε μάθημα. Δηλαδή όλοι οι βαθμοί θα μετράνε το ίδιο, χωρίς κάποιο μάθημα να έχει βαρύτητα.

Το πλήθος των τμημάτων που επέλεξαν να δώσουν την ίδια βαρύτητα σε όλα τα μαθήματα βλέπουμε στον πίνακα 2.

Να σημειώσουμε ότι στα τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία ο ορισμός των συντελεστών 25 σε κάθε μάθημα είναι ο μόνος τρόπος να μειωθεί λίγο η αδικία που δημιουργείται από την εξέταση σε διαφορετικά μαθήματα από κάθε Πεδίο. Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας όρισε, πολύ σωστά, όλους τους συντελεστές 25 και επειδή δηλώνεται και από τα 4 Επιστημονικά Πεδία, άρα όρισε 4 συντελεστές βαρύτητας για κάθε πεδίο (συνολικά 16 συντελεστές) έχει μετρηθεί 4 φορές και στον πίνακα 2 και στον πίνακα 3 (μία σε κάθε Πεδίο).

Πίνακας 2: Τμήματα που δεν έχουν κανένα συντελεστή βαρύτητας

Αριθμός Τμημάτων
1ο Πεδίο34
2ο Πεδίο60
3ο Πεδίο47
4ο Πεδίο51
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνουν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας είναι η ανάδειξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε πρωταγωνιστή στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Στον πίνακα 3 βλέπουμε το πλήθος των τμημάτων που όρισαν υψηλούς συντελεστές βαρύτητας. Μέχρι τώρα η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι εξεταζόμενο μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων, αλλά σε κανένα Πεδίο δεν ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας, ούτε στο 1οΠεδίο. Τώρα βλέπουμε ότι στο 1ο Πεδίο 79 τμήματα έδωσαν στη Γλώσσα συντελεστή μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Και στα άλλα Πεδία είναι σημαντικός ο αριθμός των Τμημάτων που έδωσαν υψηλό συντελεστή στη Γλώσσα. Πράγματι, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου που έχει η νέα γενιά είναι πολύ μεγάλο και καθιστά απαραίτητη την καλή επίδοση στη Γλώσσα ό,τι και αν θέλει να σπουδάσει κάποιος. Διότι, δυστυχώς, πολλοί υποψήφιοι γνωρίζουν ανάγνωση αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν το κείμενο που διαβάζουν. Είναι πολύ καλό, λοιπόν, που όρισαν υψηλό συντελεστή βαρύτητας στη Γλώσσα πολλά τμήματα. Μόνο μία επιφύλαξη έχω. Το 13,26% των γραπτών αναβαθμολογήθηκαν, έχοντας διαφορά στους βαθμούς των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερη του 12%. Ας ελπίσουμε να μην προκύψουν προβλήματα από αυτό το γεγονός. Έχοντας, λοιπόν, η Νεοελληνική Γλώσσα αναβαθμισμένο ρόλο σε τόσα πολλά τμήματα, θα πρέπει να της δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι υποψήφιοι.

Πίνακας 3: Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 40Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 35Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 30-35Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας >30
1o Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα1086179
Αρχαία Ελληνικά001212
Ιστορία334450
Λατινικά0033
2o Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα332430
Μαθηματικά11498113
Φυσική033538
Χημεία533442
3ο Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα411722
Βιολογία055156
Φυσική011314
Χημεία232328
4ο Πεδίο
Γλώσσα332935
Μαθηματικά13137141
Πληροφορική123134
Οικονομία063238
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Πηγή: Στράτος Στρατηγάκης, alfavita.gr

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σπουδών των Φροντιστηρίων μας, βρείτε εδώ πληροφορίες για Online Εγγραφές!

Διαβάστε επίσης: 

Πανελλήνιες 2022 -Στρατηγάκης: Αυτός είναι ο νέος «χάρτης» των εισακτέων -Στοιχεία για 422 τμήματα [πίνακες].

Πανελλαδικές 2022: Τα καλά νέα για τους υποψήφιους – Οι αλλαγές που θα ισχύσουν.

Πανελλαδικές 2022: Εξεταστικά Κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Τα 176 τμήματα των ΑΕΙ με κενές θέσεις.