Πανελλήνιες 2022: Τα μέχρι τώρα δεδομένα των εξετάσεων

Η γενική εικόνα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2022, είναι ότι έχουμε λιγότερους υποψηφίους με βαθμολογία κάτω από τη βάση και λιγότερους υποψηφίους με βαθμολογία πάνω από 18. Αυτό αναμένουμε να αποτυπωθεί και στη διαμόρφωση των βάσεων.

Η μεγάλη διαφορά, όμως, από τις περσινές βάσεις είναι ότι τα μόρια που συγκεντρώνουν φέτος οι υποψήφιοι υπολογίζονται με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο: Κάθε τμήμα επέλεξε ένα συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα. Αυτό έχει ως συνέπεια οι υποψήφιοι να έχουν διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα. Αυτή η μεγάλη αλλαγή κάνει μη συγκρίσιμα τα φετινά μόρια με τις περσινές βάσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, οι υποψήφιοι να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην λένε πιάνω την τάδε σχολή ή απέχω τόσα μόρια από αυτή τη σχολή. Με την επιφύλαξη, λοιπόν, ότι τα μόρια φέτος θα είναι διαφορετικά και δεν ξέρουμε τι επίπτωση θα έχουν στη διαμόρφωση των βάσεων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Στους πίνακες που ακολουθούν οι μέσοι όροι κάθε μαθήματος αποτελούν δική μας εκτίμηση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν ανακοινώνει τους μέσους όρους ανά μάθημα. Οι μέσοι όροι κάθε Πεδίου και η ελάχιστη και η μέγιστη ΕΒΕ του 2022 είναι οι επίσημοι μέσοι όροι που προκύπτουν από την ανακοίνωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής κάθε τμήματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Πανελλήνιες 2022: 1ο Πεδίο

Έχουμε λιγότερους αριστούχους (πάνω από 18) στη Γλώσσα, τα Αρχαία Ελληνικά και στα Λατινικά, όπως βλέπουμε στον πίνακα. Να σημειώσουμε ότι πέρυσι οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στην Κοινωνιολογία και όχι στα Λατινικά. Έχουμε μεγάλη διαφορά στο ποσοστό των αριστούχων. Από 27,55% των υποψηφίων που αρίστευσαν στην Κοινωνιολογία, στα Λατινικά έχουμε μόλις 17,96%. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε πτώση στις υψηλόβαθμες σχολές του Πεδίου, όπως οι Νομικές και η Ψυχολογία.

Στην άλλη άκρη του βαθμολογικού πίνακα βλέπουμε ότι έχουμε λιγότερους υποψηφίους κάτω από τη βάση σε όλα τα μαθήματα εκτός από τα Λατινικά που είναι μεν περισσότεροι αλλά η διαφορά είναι μικρή· 43,91% κάτω από τη βάση στην Κοινωνιολογία πέρυσι και 45,13% στα Λατινικά φέτος. Αυτό θα σήμαινε ότι περιμένουμε άνοδο των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές. Δύο παράγοντες, όμως, μπορεί να μεταβάλουν αυτή την εικόνα: ο αριθμός των υποψηφίων του 1ου πεδίου είναι φέτος μικρότερος από κάθε άλλη χρονιά. Μόλις 18.256 υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα του 1ου Πεδίου, ενώ πέρυσι εξετάστηκαν 22.594 υποψήφιοι. Πρόκειται για μείωση 19,19% που είναι πολύ σημαντική και θα φέρει, τελικά, μείωση στις βάσεις και στις χαμηλόβαθμες σχολές. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε μεγάλη μείωση στις βάσεις λόγω έλλειψης υποψηφίων. Ο άλλος παράγοντας είναι ότι πέρυσι το βασικό μάθημα του Πεδίου ήταν τα Αρχαία Ελληνικά που είχαν συντελεστή 33% σε όλες τις σχολές του Πεδίου, κάτι που φέτος δε συμβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι με τις ίδιες βαθμολογίες θα συγκεντρώσουν φέτος περισσότερα μόρια από όσα θα έβγαζαν με τον περσινό τρόπο υπολογισμού των μορίων. Ο μέσος όρος του Πεδίου είναι μεγαλύτερος φέτος από πέρυσι, διότι έχουμε λιγότερους υποψηφίους με βαθμούς κάτω από το 10. Παρ’ όλα αυτά θα έχουμε πτώση των βάσεων.

Πτώση παντού είναι, λοιπόν, το συμπέρασμα που προκύπτει για το 1ο Πεδίο.

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Μάθημα0 < Βαθμός < 10Βαθμός > 18Μέσος Όρος
202120222021202220212022
Γλώσσα22,49%16,85%1,46%1,2%12,3112,77
Αρχαία Ελληνικά45,26%37,20%3,83%2,27%10,4310,93
Ιστορία51,18%47,96%13,65%15,56%10,1510,68
Κοιν./Λατινικά43,91%45,13%27,55%17,96%11,7810,85
Γενικός Μέσος Όρος11,1711,35
Ελάχιστη ΕΒΕ Πεδίου8,949,08
Μέγιστη ΕΒΕ Πεδίου13,413,62
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πανελλήνιες 2022: 2ο Πεδίο

Η μείωση του ποσοστού των αριστούχων ισχύει και εδώ. Μικρότερος αριθμός αριστούχων στη Γλώσσα, τη Φυσική και τα Μαθηματικά, ενώ μικρή αύξηση είχαμε στη Χημεία. Συνεπώς και εδώ περιμένουμε μείωση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Στις χαμηλές βαθμολογίες έχουμε λιγότερους υποψηφίους με βαθμολογίες μικρότερες του 10 στη Γλώσσα και τη Χημεία, αλλά περισσότερους υποψηφίους με χαμηλή βαθμολογία στη Φυσική και τα Μαθηματικά. Ο μέσος όρος του Πεδίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας είναι χαμηλότερος από πέρυσι, 11,84 έναντι 11,98. Μικρή η διαφορά, αλλά υπαρκτή. Δεν έχουμε αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των υποψηφίων σ’ αυτό το πεδίο· περίπου 400 υποψήφιοι λιγότεροι από πέρυσι.

Αναμένουμε λοιπόν στις χαμηλόβαθμες σχολές περίπου ίδιες βάσεις με πέρυσι.

Θετικές Σπουδές
Μάθημα0 < Βαθμός < 10Βαθμός > 18Μέσος Όρος
202120222021202220212022
Γλώσσα12,2%8,7%1%0,92%12,9913,26
Φυσική44%45,04%16,98%13,44%11,1710,91
Χημεία41,59%39,21%9,34%12,44%11,211,43
Μαθηματικά31,8%34,99%19,01%11,88%12,5711,75
Γενικός Μέσος Όρος11,9811,87
Ελάχιστη ΕΒΕ Πεδίου9,589,50
Μέγιστη ΕΒΕ Πεδίου14,3814,25
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πανελλήνιες 2022: 3ο Πεδίο

Στις υψηλές βαθμολογίες έχουμε μείωση των αριστούχων στη Φυσική, τη Βιολογία και τη Γλώσσα. Αύξηση έχουμε μόνο στη Χημεία. Αναμενόμενη είναι η μείωση των βάσεων.

Στις χαμηλές βαθμολογίες έχουμε λιγότερους υποψηφίου με βαθμολογία κάτω από 10 στη Φυσική, με σημαντική διαφορά, όπως φαίνεται στον πίνακα. Στη Βιολογία έχουμε πολύ μεγάλη μείωση στο ποσοστό των βαθμών που είναι κάτω από το 10· 30,74% φέτος έναντι 47,43% πέρυσι. Αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση έχουμε μόνο στη Χημεία, από 31,56% σε 38,34%. Έχουμε 1000 επιπλέον υποψηφίου φέτος. Από 12.692 πέρυσι σε 13.680 φέτος.

Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε άνοδο των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές του Πεδίου.

Σπουδές Υγείας
Μάθημα0 < Βαθμός < 10Βαθμός > 18Μέσος Όρος
202120222021202220212022
Γλώσσα11,77%9,04%2,35%2,19%13,5213,78
Φυσική38,66%49,84%18,39%14,13%10,7910,3
Χημεία31,56%38,34%15,38%16,54%11,7211,64
Βιολογία47,43%30,74%17,78%14,57%12,4612,38
Γενικός Μέσος Όρος12,1212,03
Ελάχιστη ΕΒΕ Πεδίου9,79,62
Μέγιστη ΕΒΕ Πεδίου14,5414,43
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πανελλήνιες 2022: 4ο Πεδίο

Στο 4ο Πεδίο έχουμε μείωση του αριθμού των αριστούχων σε όλα τα μαθήματα του Πεδίου. Αυτό μας δείχνει μείωση των βάσεων στις υψηλόβαθμες σχολές.

Αντίθετα έχουμε μείωση του αριθμού των γραπτών με βαθμό μικρότερο του 10 στη Γλώσσα στην Πληροφορική και στην Οικονομία. Αύξηση του αριθμού των γραπτών με βαθμό κάτω από 10 έχουμε στα Μαθηματικά, αλλά δεν είναι μεγάλη (μικρότερη του 1%). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε αύξηση των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές. Επιπλέον έχουμε 1000 υποψηφίους περισσότερους από πέρυσι, γεγονός που θα λειτουργήσει υπέρ της ανόδου των βάσεων και έχουμε αλλαγή των συντελεστών βαρύτητας. Πέρυσι είχαμε τα Μαθηματικά που είχαν συντελεστή βαρύτητας 33%. Η μεγάλη αποτυχία στα Μαθηματικά σ’ αυτό το Πεδίο έκανε τους υποψηφίους να συγκεντρώνουν λιγότερα μόρια. Χαρακτηριστικά στο Τμήμα Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Κοζάνης η βάση ήταν 7140 μόρια όταν ο μέσος όρος στα 4 μαθήματα αυτού του υποψηφίου ήταν μεγαλύτερος ή ίσος του 8,27. Φέτος, λοιπόν, με τα Μαθηματικά να μην έχουν τόσο μεγάλο συντελεστή βαρύτητας περιμένουμε οι υποψήφιοι να συγκεντρώνουν περισσότερα μόρια, από τα μόρια που θα συγκέντρωναν με την ίδια βαθμολογία πέρυσι. Και αυτός ο παράγοντας θα συντελέσει στην άνοδο των βάσεων στις χαμηλόβαθμες σχολές.

Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε σημαντική άνοδο σε όλες τις σχολές του Πεδίου εκτός από τις υψηλόβαθμες.

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Μάθημα0 < Βαθμός < 10Βαθμός > 18Μέσος Όρος
202120222021202220212022
Γλώσσα35,05%26,49%0,17%0,19%10,7411,4
Μαθηματικά72,76%73,56%2,66%1,51%6,96,81
Πληροφορική41,69%39,84%21,7%15,96%11,311,49
Οικονομία34,31%35,31%27,12%23,13%12,412,15
Γενικός Μέσος Όρος10,3410,45
Ελάχιστη ΕΒΕ Πεδίου8,278,36
Μέγιστη ΕΒΕ Πεδίου12,4112,54
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, naftemporiki.gr, Στράτος Στρατηγάκης

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σπουδών των Φροντιστηρίων μας, βρείτε εδώ πληροφορίες για Online Εγγραφές!