Οδηγίες κάλυψης ύλης στα Μαθηματικά Γυμνασίου και Λυκείου σχολικού έτους 2019-2020.

Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της τάξης τους, καλούνται να διαγνώσουν τα βασικά μαθησιακά κενά που αφορούν την ύλη του προηγούμενου έτους στα Μαθηματικά και εν γένει ανά γνωστικό αντικείμενο.

Να λάβουν μέριμνα, ώστε αυτά να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του α’ δεκαημέρου του σχολικού έτους 2020-2021.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαν δοθεί κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, τα βασικά επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ανά τάξη για τα Μαθηματικά έχουν ως ακολούθως:

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/20_21/maths.pdf

Για περισσότερα εκπαιδευτικά νέα πλοηγειθείτε στον ιστότοπο του Φροντιστηρίου: www.thetiko.gr