Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης υποβάλλονται από την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14.00, μέσω του ιστότοπου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

www.minedu.gov.gr

στις ειδικές εφαρμογές μετεγγραφών/μετακινήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής/μετακίνησης  ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021