του Στράτου Στρατηγάκη
164 σχολές σε σύνολο 452 τμημάτων ανήκουν σε περισσότερα από ένα Πεδία.

Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που τα δηλώνουν εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα υπολογίζονται τα μόριά τους, με τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, και εισάγονται αυτοί που συγκέντρωσαν περισσότερα μόρια. Αν ένας υποψήφιος στοχεύει σε κάποιες από αυτές τις σχολές, από ποιο Πεδίο συμφέρει να τα δηλώσει; Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί αρκετούς υποψηφίους όταν καλούνται να επιλέξουν Πεδίο.

Η ανάγκη είναι να συγκεντρώσει ο υποψήφιος όσα περισσότερα μόρια μπορεί.

Κοινές σχολές. Από ποιο Πεδίο συμφέρει να τις δηλώσω; Άρθρο - ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Άρα ψάχνει τα ευκολότερα μαθήματα, που θα του επιτρέψουν να πετύχει υψηλότερες επιδόσεις. Τα τμήματα Χημείας, Βιολογίας και Γεωπονίας, που είναι συνολικά 45, δηλώνονται από το 2ο και από το 3ο Πεδίο. Η μόνη διαφορά στα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Βιολογία έναντι των Μαθηματικών. Τα υπόλοιπα τρία μαθήματα είναι ίδια: Γλώσσα, Φυσική και Χημεία. Λογικό είναι να σκεφθεί κάποιος ότι η Βιολογία είναι ευκολότερη από τα Μαθηματικά, συνεπώς συμφέρει να προτιμήσει κάποιος το 3ο Πεδίο έναντι του 2ου, αν στοχεύει σε κάποια από αυτές τις 45 σχολές.

Στον πίνακα βλέπουμε τις επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Βιολογία. Πράγματι βλέπουμε ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων είναι καλύτερες στη Βιολογία. Μικρότερο ποσοστό υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, περισσότεροι έγραψαν πάνω από 18˙ η διαφορά είναι σημαντική: σχεδόν 3% το 2022.

 

Πίνακας 1: Επιδόσεις στη Βιολογία και τα Μαθηματικά

Μάθημα0 < Βαθμός < 10Βαθμός > 18Μέσος Όρος
202120222021202220212022
Βιολογία47,43%30,74%17,78%14,57%12,4612,38
Μαθηματικά31,8%34,99%19,01%11,88%12,5711,75

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ. Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

Κάνοντας τέτοιες σκέψεις αρκετοί επιλέγουν το 3ο Πεδίο έναντι του 2ου. Αυτή, όμως, δεν είναι όλη η αλήθεια. Στον πίνακα 2 βλέπουμε τις επιδόσεις των υποψηφίων στα 3 άλλα μαθήματα που είναι κοινά και στα δύο Πεδία. Βλέπουμε ότι στη Γλώσσα, τη Φυσική και τη Χημεία οι επιδόσεις των υποψηφίων του 3ου Πεδίου είναι πολύ καλύτερες από τις επιδόσεις των υποψηφίων του 2ου Πεδίου, και στα τρία μαθήματα και τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό μας δείχνει ότι το 3ο Πεδίο επιλέγουν καλύτεροι μαθητές από ότι το 2ο Πεδίο. Συνεπώς η σύγκριση μεταξύ Βιολογίας και Μαθηματικών που κάναμε ήταν προβληματική διότι συγκρίναμε διαφορετικά μαθήματα, αλλά και διαφορετικό επίπεδο υποψηφίων, όπως αποδείχθηκε.

Πίνακας 2: Επιδόσεις στη Γλώσσα, τη Φυσική και τη Χημεία από το 2ο και το 3ο Πεδίο

Μάθημα0 < Βαθμός < 10Βαθμός > 18Μέσος Όρος
202120222021202220212022
Γλώσσα 2ο Πεδίο12,2%8,7%1%0,92%12,9913,26
Γλώσσα 3ο Πεδίο11,77%9,04%2,35%2,19%13,5213,78
Φυσική 2ο Πεδίο44%45,04%16,98%13,44%11,1710,91
Φυσική 3ο Πεδίο38,66%49,84%18,39%14,13%10,7910,3
Χημεία 2ο Πεδίο41,59%39,21%9,34%12,44%11,211,43
Χημεία 3ο Πεδίο31,56%38,34%15,38%16,54%11,7211,64
Γενικός Μέσος Όρος11,9811,84

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ. Επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης

Πέρα από τα στατιστικά των εξετάσεων υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό: Κάποιοι μαθητές έχουν καλύτερη επίδοση στα Μαθηματικά από τη Βιολογία και κάποιοι άλλοι αντίστροφα. Εκείνο που τελικά μετράει είναι ο ίδιος ο υποψήφιος και οι προτιμήσεις του στα μαθήματα, που τελικά θα καθορίσουν τις επιδόσεις του και όχι τα στατιστικά των Πανελλαδικών.

Για να επιλέξει, λοιπόν, κάποιος μεταξύ δύο Πεδίων πρέπει να σταθμίσει τις επιδόσεις του στα μαθήματα, που είναι καλύτερος με μεγαλύτερη ευκολία, και τις υπόλοιπες επιλογές σχολών που δίνει κάθε Πεδίο, διότι δεν δηλώνουμε μόνο μία σχολή στο Μηχανογραφικό μας. Δεν είναι κακό να κοιτάξει και τα στατιστικά των επιδόσεων, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο επιλογής.

Του Στράτου Στρατηγάκη,
Μαθηματικού – Ερευνητή
stratig@yahoo.com, 
www.stadiodromia.gr

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σπουδών των Φροντιστηρίων μας, βρείτε εδώ πληροφορίες για Online Εγγραφές!

Διαβάστε επίσης: 

Γιατί οι έφηβοι δυσκολεύονται να μοιράζονται τα μυστικά τους με τους γονείς τους;

Έφηβοι και Ύπνος: Πόσες ώρες ύπνου χρειάζονται.

Ποιες είναι οι δημοφιλέστερες σχολές του 2ου, 3ου και 4ου πεδίου;

Σε ποια Τμήματα ΑΕΙ αν εισαχθείτε παίρνετε μαζί με το πτυχίο κατευθείαν και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών!

Πανελλήνιες 2023: Ο νέος τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Πανελλήνιες 2023: Νέες αλλαγές συντελεστών βαρύτητας σε Τμήματα ΑΕΙ και Στρατιωτικές σχολές.