Η Φιλοσοφία μας ως απόρροια πολυετούς εμπειρίας έχει αποτελέσει εφαλτήριο επιτυχίας για χιλιάδες μαθητές, καθώς βασίζεται σε καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές, όπως:

 • ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ και ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική διδασκαλία,

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ με τρόπο ώστε :
  α) να καλύπτονται τα μαθήματα σε αριθμό ωρών,
  β) να εξασφαλίζεται η εμπέδωση της ύλης,
  γ) να ταιριάζουν οι ώρες παρακολούθησης με τις αντίστοιχες του σχολικού προγράμματος,

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ με αυστηρά χρονοδιαγράμματα έτσι, ώστε σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη επανάληψη να επιτυγχάνεται η απόλυτη αφομοίωση των γνώσεων,

 • ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ μέσω ολιγόλεπτων καθημερινών τεστ και τρίωρων διαγωνισμάτων προσομοίωσης με θέματα σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων έτσι, ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με την εξεταστική διαδικασία και τη σωστή διαχείριση χρόνου,

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
 • ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕ ΛΥΜΕΝΑ και ΜΗ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, με πλήθος ασκήσεων και διαφορετικού τύπου εργασίες, ώστε η προετοιμασία των υποψηφίων να ανταποκρίνεται στο πνεύμα και στο επίπεδο των πανελλαδικών εξετάσεων,

 • ΣΥΧΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ σε προηγούμενες απαραίτητες γνώσεις, ώστε να καλυφθούν πλήρως πιθανά κενά,

 • ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ανασφάλεια των μαθητών μας,

 • ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ που περιλαμβάνουν προσομοιωτικές ασκήσεις με στόχο την εξοικείωση των μαθητών ακόμη και με τα πιο δύσκολα σημεία της ύλης,

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ
 • ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ με μεταδοτικότητα και παιδαγωγική επάρκεια, οι οποίοι δημιουργώντας ατμόσφαιρα υπεύθυνης εργασίας εμπνέουν και κινητοποιούν κάθε μαθητή ξεχωριστά,

 • ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ και συστηματική παρακολούθηση της πορείας κάθε μαθητή έτσι ώστε να ειδοποιείται άμεσα ο γονέας σε περίπτωση αιφνίδιας χαμηλής επίδοσης και να αντιμετωπίζεται από κοινού το φαινόμενο αυτό,

 • ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΩΡΟΙ σχεδιασμένοι με υψηλή αισθητική και ταυτόχρονα λειτουργικοί,

 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με τους υπεύθυνους σπουδών μέσω της οποίας δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να εκφράσει τους προβληματισμούς του και να λάβει στοχευμένη βοήθεια για ό,τι τον δυσκολεύει,

 • ΑΤΟΜΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ προσαρμοσμένο στις προσωπικές ανάγκες του μαθητή έτσι, ώστε να αξιοποιείται στο έπακρο κάθε διαθέσιμη ώρα διαβάσματος,

 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ στα οποία ενημερώνονται οι μαθητές μας για:
  α ) τις σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ και τις μελλοντικές επαγγελματικές διεξόδους.
  β ) τις μεθόδους σωστής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου.
  γ )  την ορθή αξιοποίηση του χρόνου, ώστε να μειώνεται το άγχος και να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων ωρών.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΣ

Οι Αρχές Λειτουργίας μας

Οι Αρχές Λειτουργίας μας συνοψίζονται στη σωστή οργάνωση και μεθοδολογία τόσο εντός τάξης όσο και εκτός. Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι καθηγητές μας διασφαλίζουν την κατανόηση της ύλης,

 • Τα βιβλία μας, οι εργασίες και τα διαγωνίσματα αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης,

 • Η προσωπική επαφή και το ενδιαφέρον μας για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή ενισχύουν την αυτοπεποίθηση κι έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές επιδόσεις,

 • Η γραμματεία εγγυάται το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών,

 • Οι προσεγμένοι χώροι μας παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης.

Στα Φροντιστήρια ΘΕΤΙΚΟ γνωρίζουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και γι’ αυτό έχουμε φροντίσει οι αρχές λειτουργίας μας να εξυπηρετούν στο έπακρο τους υψηλούς στόχους των μαθητών μας.

Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το φροντιστήριο ΘΕΤΙΚΟ γιατί παρέχει οργανωμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες . Οι καθηγητές γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο τους, διαθέτουν εμπειρία και πολύ καλή μεθοδολογία διδασκαλίας. Επιπλέον, είναι ευέλικτοι και πρόθυμοι να συζητήσουν τις δυσκολίες που έχεις ή να προσαρμόσουν το μάθημα στο ρυθμό που εσύ επιθυμείς.

Ελισάβετ Κ

Οι καλύτεροι και οι πιο συνεργάσιμοι καθηγητές διδάσκουν σε αυτό το φροντιστήριο.

Μαρία Λ.