Ρύθμιση θεμάτων για μετεγγραφές και μετακινήσεις:

α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και

β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Δείτε την υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές στον ακόλουθο σύνδεσμο:

μετεγγραφές