Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού – Ερευνητή
stratig@yahoo.com,
www.stadiodromia.gr

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι συντελεστές βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζομένων Μαθημάτων. Από τις Πανελλαδικές του 2022 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Μέχρι τώρα όλα τα Τμήματα κάθε πεδίου έχουν δύο μαθήματα βαρύτητας. Δύο μαθήματα, δηλαδή, που ο βαθμός τους πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 1,3 το πρώτο και 0,7 το δεύτερο. Από τις προσεχείς Πανελλαδικές κάθε τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα. Έτσι κάθε υποψήφιος θα έχει διαφορετικά μόρια σε κάθε Τμήμα, ακόμη και στα Τμήματα που έχουν το ίδιο αντικείμενο σπουδών. Άλλα μόρια για τη Νομική Αθήνας και άλλα για τη Νομική Θεσσαλονίκης, διότι επέλεξαν διαφορετικούς συντελεστές.

Χρειάζονται 5611 συντελεστές για να υπολογιστούν τα μόρια των υποψηφίων Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθιστώντας το σύστημα εξαιρετικά πολύπλοκο. Θα ήταν πιο λογικό για όλα τα τμήματα Νομικής να υπάρχουν οι ίδιοι συντελεστές, για όλα τα τμήματα Μαθηματικών να υπάρχουν οι ίδιοι συντελεστές. Για όλα τα αντίστοιχα τμήματα να έχουμε τους ίδιους συντελεστές. Δεν είναι δύσκολο. Εφαρμόστηκε πριν 41 χρόνια το 1980 με την τότε μεταρρύθμιση Ράλλη. Γιατί δεν το εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας; Διότι θέλει να δώσει αυτονομία στα Τμήματα.

Πρόκειται για δήθεν αυτονομία, αφού οι συντελεστές που όρισαν επηρεάζουν μόνο το 20% των μορίων του υποψηφίου. Κάθε τμήμα ορίζει για κάθε μάθημα συντελεστή, με ελάχιστο συντελεστή το 20. Στον πίνακα 1 βλέπουμε ότι οι συντελεστές της Σχολής Ευελπίδων αναλύονται ως εξής: Στα 4 μαθήματα ο ελάχιστος συντελεστής κάθε μαθήματος είναι 20% συνολικά δηλαδή το 80% των μορίων. Η σχολή Ευελπίδων μπορεί να ορίσει το υπόλοιπο 20% και αποφάσισε να δώσει το 5% στη Γλώσσα και το 15% στα Μαθηματικά. Οι συντελεστές που θα ισχύσουν διαμορφώθηκαν όπως βλέπουμε στην τελευταία στήλη του πίνακα.

 

 

Πίνακας 1: Σχολή Ευελπίδων

ΜάθημαΕλάχιστος ΣυντελεστήςΣυντελεστής ΣχολήςΣυνολικός Συντελεστής
Νεοελληνική Γλώσσα20%5%25%
Φυσική20%0%20%
Χημεία20%0%20%
Μαθηματικά20%15%35%
Σύνολο80%20%100%
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, λοιπόν, τους συντελεστές βαρύτητας που θα ισχύσουν στις προσεχείς Πανελλαδικές με καθυστέρηση 5,5 μηνών. Η προθεσμία υποβολής των συντελεστών βαρύτητας έληξε στις 31 Μαΐου και οι συντελεστές ανακοινώθηκαν στις 17 Νοεμβρίου. Οι αλλαγές που έγιναν είναι πολλές και σημαντικές. Θα έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί με την έναρξη του σχολικού έτους, ώστε να μην έχουμε αιφνιδιασμούς.

Στα τμήματα που αρνήθηκαν να ορίσουν συντελεστές βαρύτητας το Υπουργείο όρισε ως συντελεστές το 25% για κάθε μάθημα. Δηλαδή όλοι οι βαθμοί θα μετράνε το ίδιο, χωρίς κάποιο μάθημα να έχει βαρύτητα. Το πλήθος των τμημάτων που επέλεξαν να δώσουν την ίδια βαρύτητα σε όλα τα μαθήματα βλέπουμε στον πίνακα 2. Να σημειώσουμε ότι στα τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία ο ορισμός των συντελεστών 25 σε κάθε μάθημα είναι ο μόνος τρόπος να μειωθεί λίγο η αδικία που δημιουργείται από την εξέταση σε διαφορετικά μαθήματα από κάθε Πεδίο. Το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας όρισε, πολύ σωστά, όλους τους συντελεστές 25 και επειδή δηλώνεται και από τα 4 Επιστημονικά Πεδία, άρα όρισε 4 συντελεστές βαρύτητας για κάθε πεδίο (συνολικά 16 συντελεστές) έχει μετρηθεί 4 φορές και στον πίνακα 2 και στον πίνακα 3 (μία σε κάθε Πεδίο).

 

Πίνακας 2: Τμήματα που δεν έχουν κανένα συντελεστή βαρύτητας

Αριθμός Τμημάτων
1ο Πεδίο34
2ο Πεδίο60
3ο Πεδίο47
4ο Πεδίο51
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνουν οι νέοι συντελεστές βαρύτητας είναι η ανάδειξη της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας σε πρωταγωνιστή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στον πίνακα 3 βλέπουμε το πλήθος των τμημάτων που όρισαν υψηλούς συντελεστές βαρύτητας. Μέχρι τώρα η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι εξεταζόμενο μάθημα όλων των Επιστημονικών Πεδίων, αλλά σε κανένα Πεδίο δεν ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας, ούτε στο 1ο Πεδίο. Τώρα βλέπουμε ότι στο 1ο Πεδίο 79 τμήματα έδωσαν στη Γλώσσα συντελεστή μεγαλύτερο ή ίσο του 30. Και στα άλλα Πεδία είναι σημαντικός ο αριθμός των Τμημάτων που έδωσαν υψηλό συντελεστή στη Γλώσσα.

Πράγματι, το πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου που έχει η νέα γενιά είναι πολύ μεγάλο και καθιστά απαραίτητη την καλή επίδοση στη Γλώσσα ό,τι και αν θέλει να σπουδάσει κάποιος. Διότι, δυστυχώς, πολλοί υποψήφιοι γνωρίζουν ανάγνωση αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν το κείμενο που διαβάζουν. Είναι πολύ καλό, λοιπόν, που όρισαν υψηλό συντελεστή βαρύτητας στη Γλώσσα πολλά τμήματα. Μόνο μία επιφύλαξη έχω. Το 13,26% των γραπτών αναβαθμολογήθηκαν, έχοντας διαφορά στους βαθμούς των δύο βαθμολογητών μεγαλύτερη του 12%. Ας ελπίσουμε να μην προκύψουν προβλήματα από αυτό το γεγονός. Έχοντας, λοιπόν, η Νεοελληνική Γλώσσα αναβαθμισμένο ρόλο σε τόσα πολλά τμήματα, θα πρέπει να της δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα οι υποψήφιοι.

 

Πίνακας 3: Συντελεστές Βαρύτητας των Πανελλαδικά Εξεταζομένων μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 40Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 35Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας 30-35Πλήθος Τμημάτων με Συντελεστή Βαρύτητας >30
1o Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα1086179
Αρχαία Ελληνικά001212
Ιστορία334450
Λατινικά0033
2o Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα332430
Μαθηματικά11498113
Φυσική033538
Χημεία533442
3ο Πεδίο
Νεοελληνική Γλώσσα411722
Βιολογία055156
Φυσική011314
Χημεία232328
4ο Πεδίο
Γλώσσα332935
Μαθηματικά13137141
Πληροφορική123134
Οικονομία063238
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης