Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού – Ερευνητή
stratig@yahoo.com,
www.stadiodromia.gr

Ποια είναι τα μαθήματα που δυσκόλεψαν περισσότερο τους υποψηφίους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 και ποια θα είναι η επίπτωσή τους στα μόρια το 2022, με τον τρόπο υπολογισμού των μορίων να έχει αλλάξει ριζικά;

Η εισαγωγή διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας σε κάθε μάθημα σε κάθε τμήμα δημιουργεί ένα διαφορετικό τοπίο. Μέχρι και το 2021 τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ήταν δύο για όλες τις σχολές κάθε πεδίου. Σε κανένα Πεδίο δεν ήταν μάθημα αυξημένης βαρύτητας η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Σ’ αυτό το μάθημα σημειώθηκε ο μικρότερος αριθμός αριστούχων σε όλα τα Πεδία.

Πρώτο Πεδίο

Στο 1ο Πεδίο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ήταν τα Αρχαία Ελληνικά και η Ιστορία, τα μαθήματα όπου είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων με βαθμολογία μικρότερη του 10 όπως βλέπουμε στον πίνακα. Σ’ αυτά τα μαθήματα είχαμε και τους μικρότερους μέσους όρους, όπως είναι λογικό. 10,43 στα Αρχαία Ελληνικά και 10.15 στην Ιστορία. Οι μέσοι όροι αποτελούν δική μας εκτίμηση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας δεν δημοσίευσε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί να υπάρχει διαφορά στο δεύτερο δεκαδικό στοιχείο, καθώς δεν έχουμε αναλυτικά τις βαθμολογίες όλων των μαθητών, αλλά μόνο το εύρος στο οποίο κινήθηκαν. Ο μεγαλύτερος αριθμός αριστούχων υπήρξε στην Κοινωνιολογία, που βέβαια δεν θα εξεταστεί στις φετινές εξετάσεις, αφού αντικαταστάθηκε από τα Λατινικά. Δύσκολα θα έχουμε στα Λατινικά τόσο μεγάλο αριθμό αριστούχων, καθώς ή ύλη αυξήθηκε πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που εξετάζονταν τα Λατινικά και άλλαξε και ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος.

Τα μόρια που θα συγκέντρωνε ένας υποψήφιος με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού μορίων θα ήταν 11.000. Από φέτος θα είναι 10.964 έως 11396, με τη διαφορά της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής να είναι 432 μόρια. Φυσικά αυτά αφορούν το μέσο όρο. Η διαφορά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη αν οι επιδόσεις του υποψηφίου έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.

Στα Αρχαία Ελληνικά κανένα τμήμα δεν επέλεξε συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο από 33%, που ήταν μέχρι πέρυσι ο συντελεστής βαρύτητας και μόλις 12 τμήματα επέλεξε συντελεστή 30%. Αυτό, σε συνδυασμό με τις χαμηλές επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι οι υποψήφιοι θα συγκεντρώσουν περισσότερα μόρια με το φετινό τρόπο υπολογισμού μορίων, σε σχέση με των προηγούμενων ετών.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, 1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Πολιτικές Επιστήμες

ΜάθημαΠοσοστό Υποψηφίων με βαθμό >18Ποσοστό Υποψηφίων με βαθμό <10Μέσος Όρος όλων των υποψηφίωνΠαλαιός Συντελεστής Βαρύτητας
Γλώσσα και Γραμματεία1,46%22,49%12,3120%
Αρχαία Ελληνικά3,83%45,26%10,4333%
Ιστορία13,65%51,18%10,1527%
Κοινωνιολογία27,55%43,91%11,7820%
Μέσος Όρος των Μέσων Όρων11.17
Μόρια με τον παλαιό συντελεστή11.000
Εύρος μορίων με τους νέους συντελεστές10.964 – 11.396
Διαφορά432
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Δεύτερο Πεδίο

Στο 2ο Πεδίο η Φυσική είχε το μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων με βαθμολογία κάτω από το 10, με 44% και η Χημεία το μικρότερο ποσοστό αριστούχων με 9,34. Στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν ευκολότερα από άλλες χρονιές με αποτέλεσμα να γράψουν κάτω από 10 μόνο το 31,8% των υποψηφίων. Τα χρόνια πριν το 2019 το ποσοστό αποτυχίας βρισκόταν γύρω στο 50%. Πρόκειται, προφανώς, για ευκολότερα θέματα στα Μαθηματικά και πολύ δυσκολότερα στη Χημεία.

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας το 2021 ήταν τα Μαθηματικά και η Φυσική. Αν ένας υποψήφιος έγραφε το μέσο όρο θα συγκέντρωνε 11.922 μόρια ενώ φέτος θα συγκέντρωνε από 11.823 έως 12.184 μόρια.

Μόλις 23 τμήματα επέλεξαν συντελεστή βαρύτητας στα Μαθηματικά μεταξύ του 33% και του 35%, ενώ μόλις ένα επέλεξε συντελεστή 40%. Αν οι επιδόσεις στη Φυσική και τη Χημεία παραμείνουν χειρότερες των επιδόσεων στα Μαθηματικά δεν αναμένουμε μεγάλη διαφορά στα μόρια των υποψηφίων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, 2ο Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

ΜάθημαΠοσοστό Υποψηφίων με βαθμό >18Ποσοστό Υποψηφίων με βαθμό <10Μέσος Όρος όλων των υποψηφίωνΠαλαιός Συντελεστής Βαρύτητας
Γλώσσα και Γραμματεία1%12,2%12,9920%
Μαθηματικά19,01%31,8%12,5733%
Φυσική16,98%44%11,1727%
Χημεία9,34%41,59%11,220%
Μέσος Όρος των Μέσων Όρων11.98
Μόρια με τον παλαιό συντελεστή11.922
Εύρος μορίων με τους νέους συντελεστές11.823 – 12184
Διαφορά361
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Τρίτο Πεδίο

Στο 3ο Πεδίο τη μεγαλύτερη αποτυχία την είχαμε στη Βιολογία, με το 47,43% των υποψηφίων να γράφει βαθμό μικρότερο του 10 και τις καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική όπου το 18,39% των υποψηφίων έγραψε πάνω από 18. Τα τελευταία χρόνια στη Βιολογία και στη Χημεία τα θέματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε σημαντική πτώση των επιδόσεων, που έφερε και πτώση των βάσεων. Αυτό είναι καλό, διότι μέχρι το 2016 οι διαβασμένοι υποψήφιοι έγραφαν άριστα σε Βιολογία και Χημεία, με αποτέλεσμα το κριτήριο εισαγωγής στις Ιατρικές σχολές να είναι ο βαθμός στη Νέα Ελληνική Γλώσσα.

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ήταν η Βιολογία και η Χημεία. Ένας υποψήφιος που θα έγραφε το μέσο όρο του Πεδίου θα συγκέντρωνε με το παλαιό τρόπο υπολογισμού των μορίων 12.138 μόρια, ενώ με το νέο τρόπο θα βρισκόταν μεταξύ 11.902 και 12.402 μορίων.

Στο 3ο Πεδίο μόλις 9 τμήματα έθεσαν συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο ή ίσο του 33. Λογικά δεν θα έχουμε μεγάλες αυξομειώσεις στα μόρια, διότι οι επιδόσεις στα μαθήματα είναι περίπου ίδιες.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, 3ο Πεδίο: Επιστήμες Υγείας

ΜάθημαΠοσοστό Υποψηφίων με βαθμό >18Ποσοστό Υποψηφίων με βαθμό <10Μέσος Όρος όλων των υποψηφίωνΠαλαιός Συντελεστής Βαρύτητας
Γλώσσα και Γραμματεία2,35%11,77%13,5220%
Βιολογία17,78%47,43%12,4633%
Φυσική18,39%38,66%10,7927%
Χημεία15,38%31,56%11,7220%
Μέσος Όρος των Μέσων Όρων12.12
Μόρια με τον παλαιό συντελεστή12.138
Εύρος μορίων με τους νέους συντελεστές11.902 – 12.402
Διαφορά500
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

Τέταρτο Πεδίο

Στο 4ο Πεδίο το μεγάλο πρόβλημα είναι τα Μαθηματικά. Ο μέσος όρος που έγραψαν οι υποψήφιοι το 2021 ήταν 6,9. Είναι το μόνο μάθημα που έχουμε μέσο όρο κάτω από τη βάση. Λογικό είναι, αφού το 72,76% των υποψηφίων έγραψε βαθμό μικρότερο του 10. Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ήταν τα Μαθηματικά και η Οικονομία, στην οποία έχουμε σχετικά καλές επιδόσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι που γράφουν 10 στα Μαθηματικά και επιτυγχάνουν, φυσικά, πολύ καλή βαθμολογία στα υπόλοιπα μαθήματα εισάγονται στις περιζήτητες σχολές του Πεδίου.

Μόλις 4 τμήματα έθεσαν συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο ή ίσο του 33 στα Μαθηματικά. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι του 4ου Πεδίου θα συγκεντρώσουν αισθητά περισσότερα μόρια με το νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων. Πράγματι με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού των μορίων ο υποψήφιος που θα έγραφε το μέσο όρο θα συγκέντρωνε 10.033 μόρια, ενώ με το νέο τρόπο υπολογισμού θα συγκέντρωνε από 9.648 έως 10.693 μόρια. Δηλαδή το μέγιστο θα ήταν σχεδόν 700 μόρια παραπάνω.

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021, 4ο Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜάθημαΠοσοστό Υποψηφίων με βαθμό >18Ποσοστό Υποψηφίων με βαθμό <10Μέσος Όρος όλων των υποψηφίωνΠαλαιός Συντελεστής Βαρύτητας
Γλώσσα και Γραμματεία0,17%35,05%10,7420%
Μαθηματικά2,66%72,76%6,933%
Πληροφορική21,7%41,69%11,320%
Οικονομία27,12%34,31%12,427%
Μέσος Όρος των Μέσων Όρων10.34
Μόρια με τον παλαιό συντελεστή10.033
Εύρος μορίων με τους νέους συντελεστές9648 – 10.693
Διαφορά1045
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

 

 

Το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις βάσεις του 2021 με τα μόρια που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι το 2022, διότι ακόμη και με την ίδια βαθμολογία οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Ας μη χάνουν χρόνο, λοιπόν, οι υποψήφιοι να σκέφτονται πόσο πρέπει να γράψουν για να πετύχουν το στόχο τους. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Ας επικεντρωθούν στο να γράψουν όσο καλύτερα μπορούν και θα δούμε πως θα διαμορφωθούν φέτος οι βάσεις. Ευτυχώς η αναμονή φέτος θα είναι μικρότερη από κάθε άλλη χρονιά, διότι τα αποτελέσματα εισαγωγής θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

 

Αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα σπουδών των Φροντιστηρίων μας, βρείτε εδώ πληροφορίες για Online Εγγραφές!

Διαβάστε επίσης: 

Πανελλήνιες 2022 -Στρατηγάκης: Αυτός είναι ο νέος «χάρτης» των εισακτέων -Στοιχεία για 422 τμήματα [πίνακες].

Πανελλαδικές 2022: Τα καλά νέα για τους υποψήφιους – Οι αλλαγές που θα ισχύσουν.

Πανελλαδικές 2022: Εξεταστικά Κέντρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Τα 176 τμήματα των ΑΕΙ με κενές θέσεις.