Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων και τρόπος υπολογισμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι με την αριθμ.Φ.251/112720/Α5/31-8-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3821 τ.Β΄.

Kαθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές εξετάσεις 2021):

  1. με βάση τους βαθμούς των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων
  2. τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται για κάθε Επιστημονικό Πεδίο

Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να δείτε αναλυτικά τους συντελεστές βαρύτητας ανά πεδίο:

To ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, https://www.minedu.gov.gr/

Για περισσότερα εκπαιδευτικά νέα  πλοηγειθείτε στον ιστότοπο του Φροντιστηρίου: www.thetiko.gr