Την πρώτη εκτίμηση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής , βάσει των βαθμολογιών των Πανελληνίων, ο Στράτος Στρατηγάκης.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, ο κ. Στρατηγάκης, μαθηματικός – σύμβουλος σταδιοδρομίας και δημιουργός του εξειδικευμένου ιστοτόπου stadiodromia.gr, κατάρτισε έναν πίνακα με την εκτίμηση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – ΕΒΕ για 407 τμήματα.

Προσοχή: ΔΕΝ είναι εκτίμηση για τις Βάσεις Εισαγωγής δηλαδή, τον προ μηχανογραφικού «κόφτη»

Στον πίνακα δεν υπάρχουν τα τμήματα που έχουν ειδικά μαθήματα, καθώς οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.

«Η εκτίμησή μας για τη διαμόρφωση της ΕΒΕ κάθε τμήματος μπορεί να διαφέρει από την ΕΒΕ που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας, υποθέτουμε μεταξύ 5 και 10 Ιουλίου, στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο λόγος είναι ότι εμείς υπολογίζουμε το μέσο όρο των βαθμών σε κάθε μάθημα με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας. Το υπουργείο έχει στη διάθεσή του όλους τους βαθμούς των υποψηφίων, οπότε έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό», εξηγεί ο κ. Στρατηγάκης.

Πανελλήνιες 2022: Η εκτίμηση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η εκτίμηση του κ. Στράτου Στρατηγάκη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής:

Δείτε αναλυτικά τις εκτιμήσεις του κ. Στράτου Στρατηγάκη για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ΕΔΩ (PDF)

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και το Μηχανογραφικό

Σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκη, «αν ο υποψήφιος υπολογίσει το μέσο όρο των βαθμών που έγραψε, χωρίς κανένα συντελεστή βαρύτητας, και διαπιστώσει ότι ο μέσος όρος του είναι υψηλότερος από την ΕΒΕ του τμήματος, τότε μπορεί να δηλώσει τη σχολή στο Μηχανογραφικό του Δελτίο. Αν ο μέσος όρος του είναι χαμηλότερος από την ΕΒΕ του τμήματος δεν θα μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του· δεν θα φαίνεται ούτε στην εφαρμογή του Μηχανογραφικού του Δελτίου, όταν ανοίξει για τους υποψηφίους γύρω στις 10 Ιουλίου».

Ο έμπειρος αναλυτής διευκρινίζει πάντως πως το γεγονός «ότι θα μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του δεν σημαίνει ότι θα περάσει. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα μόρια που συγκεντρώνει, με τη χρήση των συντελεστών βαρύτητας, που, από φέτος, είναι διαφορετικοί για κάθε μάθημα κάθε τμήματος. Προσοχή, λοιπόν, οι ΕΒΕ δεν είναι οι βάσεις των Τμημάτων. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πού θα κυμανθούν οι βάσεις με τα στοιχεία που έχουμε».

Οι επιδόσεις στις Πανελλήνιες σε… «πενηνταράκια»

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, το Yπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά των φετινών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

Συντελεστές Βαρύτητας Μαθημάτων

Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ισχύουν συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΓΕΛ ΕΔΩ
Οι Υπουργικές Αποφάσεις για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ ΕΔΩ, ΕΠΑΛ-ΙΙ ΕΔΩ, ΕΠΑΛ-ΙΙΙ ΕΔΩ

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα, το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε υποψήφιος που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, για κάθε Τμήμα που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα πρέπει να υπολογίσει τα μόριά του, πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς στα 4 πανελλαδικά μαθήματα (και σε τυχόν ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα) επί τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε μάθημα, όπως φαίνονται στις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις. Έτσι, κάθε υποψήφιος φέτος θα έχει πιθανόν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή και όχι έναν ενιαίο αριθμό μορίων για ολόκληρο το Επιστημονικό Πεδίο (για τα ΓΕΛ) ή τον Τομέα (για τα ΕΠΑΛ), που είναι υποψήφιος.

Ενδεικτικά, δίνεται ένα παράδειγμα υποψηφίου ΓΕΛ για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Αυτός ο υποψήφιος συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ:

Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι, εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν.

Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα markcalc.it.minedu.gov.gr

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ:

Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.

Για τα στατιστικά στοιχεία πατήστε ΕΔΩ.

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείαςiefimerida.gr