Οι Αρχές Λειτουργίας των Φροντιστηρίων ΘΕΤΙΚΟ

Οι Αρχές Λειτουργίας μας συνοψίζονται στη σωστή οργάνωση και μεθοδολογία τόσο εντός τάξης όσο και εκτός. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι καθηγητές μας διασφαλίζουν την κατανόηση της ύλης
  • Τα βιβλία μας, οι εργασίες και τα διαγωνίσματα αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης
  • Η προσωπική επαφή και το ενδιαφέρον μας για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή ενισχύουν την αυτοπεποίθηση κι έχουν ως αποτέλεσμα υψηλές επιδόσεις
  • Η γραμματεία εγγυάται το συντονισμό όλων των απαραίτητων ενεργειών
  • Οι προσεγμένοι χώροι μας παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης

Στα Φροντιστήρια ΘΕΤΙΚΟ γνωρίζουμε ότι η επιτυχία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και γι’ αυτό έχουμε φροντίσει οι αρχές λειτουργίας μας να εξυπηρετούν στο έπακρο τους υψηλούς στόχους των μαθητών μας.

Εκπαιδευτικά μέσα των Φροντιστηρίων ΘΕΤΙΚΟ

Τα Εκπαιδευτικά Μέσα που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της διδασκαλίας – σε συνδυασμό με τη μεταδοτικότητα των καθηγητών μας – αποσκοπούν στην απόλυτη κατανόηση της διδακτέας ύλης και στη συνακόλουθη εμπέδωσή της. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται:

  • Τα Βιβλία των Εκδόσεων ΘΕΤΙΚΟ, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο πνεύμα των εξετάσεων και καλύπτουν πλήρως ακόμη και τα πιο δύσκολα σημεία.
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  – όπου κρίνεται απαραίτητο – για να εξοικειωθούν πρακτικά οι μαθητές με ορισμένα κεφάλαια.
  • Διαδραστικοί Πίνακες,  οι οποίοι προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών και εγγυώνται την αφομοίωση της ύλης στη διάρκεια της παράδοσης.