Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών

Τα φροντιστήρια «Θετικό» σας ενημερώνουν για τα κυριότερα εκπαιδευτικά και επιστημονικά νέα!Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί & ενημερωθείτε για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικών.

Το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού στη χώρα μας και τα επαγγελματικά δικαιώματα ανά κλάδο ορίζει προεδρικό διάταγμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Το διάταγμα (ΠΔ 99/2018) ορίζει ότι το επάγγελμα του μηχανικού μπορούν να ασκήσουν οι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημίων και όσοι έχουν ισότιμο αναγνωρισμένο πτυχίο, ενώ την άδεια άσκησης απονέμει αποκλειστικά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το προεδρικό διάταγμα ορίζει ένα γενικό πλαίσιο δραστηριοτήτων που μπορεί να ασκείται από οποιαδήποτε από τις ειδικότητες μηχανικού, όπως τη διοίκηση και διαχείριση έργων, τη διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα και την εκπόνηση αναπτυξιακών μελετών.

Κατόπιν, εξειδικεύει το έργο κάθε ειδικότητας μηχανικού και τα επαγγελματικά δικαιώματα καθεμίας από αυτές.

Να σημειωθεί ότι με το προεδρικό διάταγμα για πρώτη φορά αποκτούν συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα οι λεγόμενοι «νέοι κλάδοι» των μηχανικών (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης).

Διαβάστε το προεδρικό διάταγμα στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://s.kathimerini.gr/resources/article-files/pd-99_2018.pdf

Πηγή: www.kathimerini.gr

Share Now

Related Post