Αλλαγές στην εισαγωγή αθλητών

Τα φροντιστήρια  «Θετικό» σας ενημερώνουν για τα κυριότερα εκπαιδευτικά και επιστημονικά νέα! Διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί και μάθετε πρώτοι για τις αλλαγές στην εισαγωγή αθλητών από τις Πανελλήνιες του 2019.

Το Υπουργείο Παιδείας μετά την απόφαση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό τον τρόπο εισαγωγής των αθλητών στα Πανεπιστήμια προχώρησε στις εξής αλλαγές που θα εφαρμοστούν από φέτος:

  1. Μετά την προσαύξηση των μορίων του υποψηφίου κατά το ποσοστό που προβλέπεται από την αθλητική επίδοση του υποψηφίου πρέπει να φτάνει όχι το 90% της βάσης της σχολής, αλλά το 100%. Διασφαλίζεται έτσι ότι κανείς δε θα εισάγεται σε σχολή με λιγότερα μόρια από τη βάση.
  2. Μειώνεται το ποσοστό εισαγωγής στις σχολές εκτός ΤΕΦΑΑ από 4,5% σε 3% , όπως συνέβαινε παλιότερα.
  3. Μειώνεται η προσαύξηση μορίων από νίκες σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες σε 8% για την πρώτη θέση, 6% για τη δεύτερη και 4% για την τρίτη θέση.

Πηγή: Στράτος Στρατηγάκης, Μαθηματικός- Ερευνητής, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.

Share Now

Related Post